Odstąpienie od umowy

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy.

 

1.       Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.

2.       Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

3.       W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Sprzedającego.

4.       Klient może skorzystać z Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie stanowi warunku do odstąpienia od umowy przewidzianego w niniejszym paragrafie.

5.       Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Sprzedawcy przed jego upływem.

6.       Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia.

7.       Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

8.       Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa powyżej, do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru Towaru.

9.       Po odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do jego odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

10.   Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

11.   Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

12.   Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13.   Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, będącemu jednocześnie Konsumentem, w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

14.   Celem realizacji wszystkich wskazanych w niniejszym paragrafie uprawnień Klient będący jednocześnie Konsumentem powinien wykonać kolejno następujące czynności:

a)      odebrać przesyłkę (może dokonać jej sprawdzenia w momencie dostawy),

b)     ocenić funkcjonalności, dopasowanie lub inne istotne dla Klienta cechy zakupionego Towaru,

c)      w ciągu 14 dni od momentu odebrania przesyłki Klient wysyła Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez konieczności podawania przyczyny (pisemnie lub email),

d)     po kolejnych 14 dniach, od dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu Klient odsyła Towar Sprzedawcy,

e)      Sprzedawca zwraca Klientowi w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy otrzymane płatności tj. kwotę za Towar oraz koszt jego dostawy do Klienta.    

Formularz odstąpienia od umowy oraz informacje dodatkowe.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel